Ders Planı

Programın İçeriği:

Sosyoloji İngilizce Yüksek Lisans derecesi alabilmek için; 4 zorunlu, 4 seçmeli dersten (toplam 24 kredilik ders yükü), kredisiz zorunlu iki dönemlik Seminer dersi ve Yüksek Lisans tezinden başarılı olunması gereklidir.

Normal koşullarda Program katılımcısının dört yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, Seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla tez yazımı için 2 yarıyıl ek süre verilebilir.

Öğretim Programı Diyagramı:

Sosyoloji İngilizce Tezli

Yüksek Lisans Programı

Dördü zorunlu ders havuzundan olmak üzere 8 ders,

toplam 24 kredi (60 AKTS).

Tez (60 AKTS).
En az başarılmış 120 AKTS.

 

 

DERS Kredi AKTS
1.Yarıyıl (Güz)
●       SOC 501 Sosyal Teori I 3 7.5
●       SOC 503 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 7.5
●       Program Seçmeli 3 7.5
●       Genel Seçmeli 3 7.5
2.Yarıyıl (Bahar)
●    SOC 502 Sosyal Teori II 3 7.5
●       SOC 504 İbn Haldun ve Çağdaş Meseleler 3 7.5
●       Program Seçmeli 3 7.5
●       Genel Seçmeli 3 7.5
3.Yarıyıl (Güz)
●       SOC 590 Seminer Dersi 0 5
●       SOC 599 YL Tezi 0 25.0
4.Yarıyıl (Bahar)
●       SOC 590 Seminer Dersi 0 5
●       SOC 599 YL Tezi 0 25.5
Toplam 24 120

 

 

Önerilen Seçmeli Dersler Kredi AKTS
●       SOC 505 Siyaset Sosyoloji 3 7.5
●       SOC 506 Toplumsal Cinsiyet 3 7.5
●       SOC 507 Din Sosyolojisi 3 7.5
●       SOC 508 Modern Türkiye’de Din 3 7.5
●       ANTH 509 Müslüman Toplumların Etnografyası 3 7.5
●       SOC 510 Oryantalizm Okumaları 3 7.5
●       HIST 508 Sözlü Tarih 3 7.5
●       SOC 512 Türkiye Etnografyası 3 7.5
●       ANTH 513 İslam Antropolojisi 3 7.5
●       SOC 514 Kent Sosyolojisi 3 7.5
●       SOC 515 Tarihsel Sosyoloji 3 7.5
●       SOC 516 Toplumsal Hareketler 3 7.5
●       SOC 517 Çok Kültürlülüğün Soykütükleri 3 7.5
●       ANTH 518 Devlet Etnografyası 3 7.5
●       ANTH 520 Politik Sınırlar ve Sınır Bölgeleri 3 7.5
●       SOC 521 Söylem Analizi 3 7.5
●       ANTH 522 Duygu Antropolojisi 3 7.5
●       SOC 525 Modernite, Post-modernite ve Ötesi 3 7.5
●       SOC 530 Afet Sosyolojisi 3 7.5