Ders Planı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PLANI

TOPLAM KREDİ: 143   Ort. Dönem Kredisi: 18    TOPLAM AKTS: 240

NOTLAR: T (Teorik) P (Pratik) L (Laboratuar) K (Kredi) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)

İlk Sene

İlk Dönem İkinci Dönem
Kod Ders Adı T P L K AKTS ÖN-ŞART Kod Ders Adı T P L K AKTS ÖN-ŞART
SPS 101 İnsanlık ve Toplum I 3 0 0 3 5 SPS 102 İnsanlık ve Toplum II 3 0 0 3 5
HUM 101 Sanat ve Edebiyat Üzerinden Dünya Tarihi I 3 0 0 3 5 HUM 102 Sanat ve Edebiyat Üzerinden Dünya Tarihi II 3 0 0 3 5
MATH 101 Nicel Akıl Yürütme 3 0 0 3 5 SPS 104 Mukayeseli Metodolojiler 3 0 0 3 5
NS 101 Doğa I 3 0 0 3 5 NS 102 Doğa II 3 0 0 3 5
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş (Oryantasyon) 1 0 0 1 1 ANTH 102 Sosyo-kültürel Antropoloji 3 0 0 3 5
PHIL 101 Felsefe Tarihi ve Temel Sorular I 3 0 0 3 5 PHIL 102 Felsefe Tarihi ve Temel Sorular II 3 0 0 3 5
SOC 101 Sosyolojik Düşünmek 3 0 0 3 4
TOPLAM 18 30 TOPLAM  18 30

İkinci Sene

Üçüncü Dönem Dördüncü Dönem
Kod Ders Adı T P L K AKTS ÖN-ŞART Kod Ders Adı T P L K AKTS ÖN-ŞART
HIST 101 Modern Türkiye Tarihi I 3 0 0 3 5 HIST 102 Modern Türkiye Tarihi II 3 0 0 3 5
TLL 101 Çağdaş Türk Edebiyatı I 3 0 0 3 5 TLL 102 Çağdaş Türk Edebiyatı II 3 0 0 3 5
TLL 301 Temel Osmanlı Türkçesi I 3 0 0 3 5 TLL 302 Temel Osmanlı Türkçesi II 3 0 0 3 5
Dil Dersi (Türkçe, Arapça) 1 4 0 3 5 Dil Dersi (Türkçe, Arapça) 1 4 0 3 5
PSYC 203 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 5 Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5 Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
TOPLAM 18 30 TOPLAM 18 30

Üçüncü Sene

Beşinci Dönem Altıncı Dönem
Kod Ders Adı T P L K AKTS ÖN-ŞART Kod Ders Adı T P L K AKTS ÖN-ŞART
SOC 301 Klasik Sosyolojik Teori 3 0 0 3 5 SOC 302 Çağdaş Sosyolojik Teori 3 0 0 3 5
SOC 303 Sosyal İstatistik 3 0 0 3 5 SOC 304 Kalitatif Yöntemler 3 0 0 3 5
Dil Dersi (Türkçe, Arapça, İngilizce) 1 4 0 3 5 SOC 306 Türkiye’de Sosyoloji Tarihi 3 0 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5 Dil Dersi (Türkçe, Arapça, İngilizce) 1 4 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5 Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 0 3 5 Genel Seçmeli 3 0 0 3 5
TOPLAM 18 30 TOPLAM 18 30

Dördüncü Sene

Yedinci Dönem Sekizinci Dönem
Kod Ders Adı T P L K AKTS ÖN-ŞART Kod Ders Adı T P L K AKTS ÖN-ŞART
SOC 401 Bitirme Tezi I  5 0 0  5 10 SOC 402 Bitirme Tezi II 5 0 0 5 10
SOC 403 İbn Halduncu Sosyoloji I 3 0 0 3 5 SOC 404 İbn Halduncu Sosyoloji II 3 0 0 3 5
SOC 405 İslam Dünyasında Çağdaş Sosyal Düşünce 3 0 0 3 5 Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5 Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 0 3 5 Genel Seçmeli 3 0 0 3 5
TOPLAM 17 30 17 30

 

SEÇMELİ BÖLÜM DERSLERİ
Kod Ders Adı T P L K AKTS ÖN-ŞART Kod Ders Adı T P L K AKTS ÖN-ŞART
SOC 205 Toplumsal Cinsiyet 3 0 0 3 5 SOC 206 Feminist Düşünce 3 0 0 3 5
SOC 207 Sosyal Değişim 3 0 0 3 5 ANTH 208 Medya Antropolojisi 3 0 0 3 5
ANTH 209 Orta Doğu Kültürleri 3 0 0 3 5 SOC 210 Türkiye Etnografyası 3 0 0 3 5
SOC 305 Osmanlı-Türk Modernleşmesi 3 0 0 3 5 SOC 208 İktisat ve Toplum 3 0 0 3 5
SOC 307 Milletler ve Milliyetçilik 3 0 0 3 5 SOC 310 Toplumsal Tabakalaşma 3 0 0 3 5
ANTH 309 Antropolojik Düşünce Tarihi I 3 0 0 3 5 ANTH 310 Antropolojik Düşünce Tarihi II 3 0 0 3 5
SOC 311 Siyasal Sosyoloji 3 0 0 3 5 SOC 312 Eğitim ve Toplum 3 0 0 3 5
SOC 313 Din Sosyolojisi 3 0 0 3 5 ANTH 316 Duygu Antropolojisi 3 0 0 3 5
ANTH 418 Devlet Etnografyası 3 0 0 3 5 SOC 318 Sosyal Hareketler 3 0 0 3 5
SOC 409 Göç ve Mülteciler 3 0 0 3 5 SOC 412 Mukayeseli Devrim Çalışmaları 3 0 0 3 5
ANTH 413 İslam Antropolojisi 3 0 0 3 5 SOC 414 Kent Çalışmaları 3 0 0 3 5
SOC 413 Vatandaşlık ve İnsan Hakları 3 0 0 3 5 SOC 417 Sosyolojide Güncel Meseleler I 3 0 0 3 5
SOC 415 Tarihsel Sosyoloji 3 0 0 3 5 SOC 418 Sosyolojide Güncel Meseleler II 3 0 0 3 5