Akademik Personel

Prof. Dr.

Recep ŞENTÜRK

rektor@ihu.edu.tr

Prof. Dr. Recep Şentürk halen İbn Haldun Üniversitesi rektörü olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1986) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümden yüksek lisans yapmış (1988) ve aynı bölümde asistan olmuştur (1988-1989). Doktorasını Amerika’da Columbia Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yapmıştır (1998). İSAM’da araştırmacılık (1998-2007) yapmıştır. İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın (İSAR) çalışmalarına kuruluşundan bu yana destek olmaktadır.
Atlanta’da Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir araştırmacı olarak insan hakları konusunda araştırma yapmıştır (2002-2003). British Academy’nin davetlisi olarak Oxford Brookes Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültesinde insan hakları konusundaki çalışmalarını yürütmüş ve aynı konuda İngiltere’nin çeşitli üniversitelerinde konferanslar vermiştir (2005). Evli ve dört çocuk babası olup, İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca bilmektedir.


Doç. Dr.

Ramazan ARAS

ramazan.aras@ihu.edu.tr

Sosyal-kültürel antropoloji alanında doçent olan Ramazan Aras lisans derecesini Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden ve doktora derecesini The University of Western Ontario (Kanada) Antropoloji Bölümün’den aldı. 2005-2007 ve 2008-2009 yılları arasında Western Ontario Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Temmuz 2010-Mart 2017 döneminde Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde Kurucu Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası kitap, kitap bölümü ve makaleleri bulunan Aras’ın The Formation of Kurdishness in Turkey: Political Violence, Fear and Pain (Routledge, 2013), Sınırları Aşmak: Türkiye’de Sosyo-Kültürel Antropoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar (2014) ve Mayın ve Kaçakçı: Türkiye-Suriye Sınırını İnşa ve Bozma Pratikleri (2015) adlı kitap çalışmaları bulunmaktadır. Türkiye’de Din, Devlet, Toplum ve Hafıza 1923-1950 adlı sözlü tarih projesini Prof. Dr. R. Şentürk ile beraber yürütmektedir.


Yrd. Doç. Dr.

Emin Yaşar DEMİRCİ

eyasar.demirci@ihu.edu.tr

1961 yılında Rize’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1985 yılında “Türkiye Sosyolojisinde Köy Olgusunun Ele Alınışı” başlıklı teziyle aynı bölümde, doktora eğitimini 1996 yılında “Türkiye’de Modernleşme, Din ve Siyaset: İskenderpaşa Cemaati Örneği” başlıklı teziyle Manchester Üniversitesi’nde tamamladı. 1983-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak, 1997-Mart 2009 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Ayrıca, İl İnsan Hakları Kurulu, Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme Komitesi, Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Programı İzleme Kurulu, Cezaevleri İzleme Kurulu üyeliklerinde bulundu. Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması, Kadının Güçlendirilmesi ve Sosyal Hayata Katılımının Desteklenmesi, Yerinden Olmuşların Yerleşim Tercihleri, Ekonomik ve Sosyal Bütünleşme Sorunları projelerinde Proje Yürütücüsü olarak çalıştı. 2009-2017 tarihleri arasında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansında Genel Sekreter olarak görev yaptı. 27 Mart 2017 tarihi itibari ile İbn Haldun Üniversitesi ailesine katılan Emin Yaşar Demirci evli ve iki kız babasıdır.


Yrd. Doç. Dr.

Önder KÜÇÜKURAL

onder.kucukural@ihu.edu.tr

Önder Küçükural Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı’nda doktora öğrenimini tamamlamıştır. Doktora tezinde dini akıl yürütme biçimlerine odaklanan Küçükural siyaset ve toplumsal cinsiyet konularında çoğulcu tutum sergilemeyi mümkün kılan dinamikleri etnografik bir çalışma ile incelemiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji Bölümlerinde çift anadal programından mazun oldu. Daha sonra yine aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nde gençlerdeki Avrupa Birliği karşıtlığının dinamiklerini araştırdığı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2011-2012 yıllıarında bir yıl süre ile Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Türkiye’de toplumsal yapı ve din, erkeklik, vatandaşlık, sivil toplum, girimşimcilik, yaşlılık gibi alanlarda birçok araştırma projesinde görev alan Küçükural’ın başlıca ilgi alanları din sosyolojisi, siyaset teorisi ve toplumsal cinsiyettir. “Türkiye’de Dindarlık,”“Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri” adlı kitapların yazarıdır. Hali hazırda Türkiye ve Portekiz arasında düzenlenen ikili işbirliği programı çerçevesinde yürütülmekte olan “Değişen Değerler ve Öncelikler: Portekiz ve Türkiye’deki Sanayicilerde Ekolojik Akıl Yürütme ve Karar Verme” adlı projede argumantasyon konusu ile ilgilenmektir. Yüksek lisans ve Doktora düzeyinde Siyaset Sosyolojisi, Söylem Analizi ve Sosyal Bilimlerde Yöntem adlı dersleri vermektedir.


Yrd. Doç. Dr.

Nagihan HALİLOĞLU

nagihan.haliloglu@ihu.edu.tr

Nagihan Haliloğlu İbn Haldun Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Oxford Üniversitesi Şarkiyatçılık bölümünde Fatma Aliye’de Anlatı Otoritesi üzerine bir M St tezi yazmıştır. Heidelberg Üniversitesi’nde Jean Rhys üzerine yazdığı tez Narrating from the Margins adı altında Rodopi yayınevinde 2011 yılında yayınlanmıştır. Şu anda çağdaş metinlerde melankoli üzerine bir proje üzerine çalışmaktadır. Film, kitap ve sanat eleştirileri düzenli bir şekilde Lacivert dergi ve Daily Sabah gazetesinde yayınlanmaktadır


Yrd. Doç. Dr.

Mehmet ÖZAY

mehmet.ozay@ihu.edu.tr

Özay, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri enstitüsünde ve doktora çalışmasını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi bölümünde tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Endonezya Cumhuriyeti Açe Eyaleti’ndeki bazı devlet ve özel üniversitelerde alanıyla ilgili dersler verdi. Bu dönemde, Osmanlı-Açe ilişkileri, Açe tarihi ve sosyolojisi alanlarında çalışmalar yaptı. 2010-2013 yılları arasında Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) Eğitim Fakültesi’nde araştırmacı öğretim üyesi olarak çalıştı. Araştırmalarını Açe ve Malaya çerçevesinde sömürgecilik tarihi, sömürge sonrası bağımsızlık hareketleri ve Müslüman toplumların sosyolojisi üzerine devam ettirdi. Çalışmalarını çeşitli uluslararası konferanslarda bildirilerle gündeme taşırken, aynı zamanda İngilizce, Türkçe kaleme aldığı makaleleri ulusal, uluslararası yayın organlarında yayınlandı. Osmanlı Devleti ve Modern Türkiye Cumhuriyeti ile Malay dünyası ilişkileri, sömürgecilik etiği, misyonerlik vb. alanlarda çalışmalarına devam etmektedir.


Arş.Gör.

Ahmet Abdullah SAÇMALI

ahmet.abdullah@ihu.edu.tr

Ahmet Abdullah Saçmalı 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne girdi. 2006’da Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. Akabinde aynı üniversitenin Tarih bölümünde yüksek lisans yaptı. Sonrasında yüksek lisans çalışmaları ABD’ye gitti. 2013 yılında Arizona Üniversitesi Middle Eastern and North African Studies bölümünden ikinci master derecesini aldı. Halen Durham Üniversitesi’nin School of Government and International Relations bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2016 yılında kısa süre içinde Oxford ve Yale Üniversitesi gibi saygın akademik kurumlar tarafından araştırmacılara tavsiye edilen, LexiQamus isminde, Osmanlı Türkçesi el yazması metinlerdeki kelimeleri çözmeyi kolaylaştıran websitesini kurdu. Saçmalı Mart 2017 tarihinde İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji bölümüne katılmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.